Praćenje (monitoring) rada servera

Dijagnoza

Dijagnoza i praćenje trenutnih funkcija Vašeg servera.

Optimizacija i backup podataka servera

Optimizacija servera. Dnevni, nedeljni mesečni backup podataka servera.

Rešavanje problema

Rešavanje problema i prevencija budućih problema na serveru. Mesečno održavanje servera prema dogovoru.

Praćenje rada servera

Praćenje rada servera obuhvata praćenje, održavanje servera i njegovih resursa poput mrežnih diskova (NAS), rutera … Zbog potreba klijenata podelili smo usluge održavanja u dve grupe: održavanje računara i održavanje servera. Za one klijente kojima je potrebno održavanje računara i održavanje servera moguće je kreiranje posebnog paketa sa popustom. Kontaktirajte nas i mi ćemo prilagoditi pakete prema Vašim potrebama.

Usluge

Pouzdana rešenja za Vaše IT probleme.