Backup (čuvanje) i restore (oporavak) podataka

Dijagnoza

Određivanje vrste količine podataka za čuvanje ili oporavak.

Čuvanje ili oporavak podataka

Profesionalno čuvanje ili opravak podataka.

Kao da su naši podaci

Za nas su najbitniji Vaši podaci i prema njima se odnosimo kao prema našim podacima.

Čuvanje i oporavak podataka

Čuvanje (backup) podataka obuhvata: dnevni,nedeljni, mesečni backup, zavisno od potreba korisnika.

Oporavak (recovery) podataka obuhvata: softverski ili hardverski oporavak podataka zavisno od načina oštećenja podataka korisnika.  Softverki oporavak se primenjuje u slučajevima kada je korisnik slučajno obrisao podatke, formatirao disk/particiju, oštećenja nastala usled virusa ili zlonamernih programa. Hardverski oporavak se primenjuje kada je došlo do kvara neke komponente hard diska ili usled fizičkih oštećenja hard diska.

Usluge

Pouzdana rešenja za Vaše IT probleme.