ODRŽAVANJE RAČUNARA

Održavanje računara i računarskih mreža.

Fokusirali smo se na servis/održavanje računara, računarskih mreža i periferija u manjim i srednjim preduzećima. Korisnici naših usluga su uglavnom firme koje među svojim zaposlenima nemaju IT inženjere ili administratore mreža. Ovakav vid usluge je ekonomski i organizaciono opravdan jer je cena naše usluge dosta niža od mesečne plate jednog IT radnika.

Našim klijentima nudimo usluge i rešenja koja podrazumevaju širok spektar usluga iz oblasti informacionih tehnologija. Predlažemo bolja tehnološka rešenja od trenutnih koje klijent koristi, unapređujemo poslovanje korisnicima naših usluga.

Usluge koje obezbeđujemo:

 • Izrada računarskih mreža i celokupnog mrežnog sistema
 • Analiza postojeće računarske mreže, dijagnostika i otklanjanje kvarova
 • Optimizacija postojeće računarske mreže
 • Održavanje računarske mreže, računara, servera (na dnevnom, nedeljnom ili mesečnom nivou), ili po pozivu
 • Organizacija i kontrola IT sistema
 • Deljenje štampača, podataka, mrežnih resursa između računara u mreži
 • Savetovanje u vezi poboljšanja (optimizacije) postojeće mreže i računara
 • Centralizacija mrežnih resursa (podataka, štampača, skenera…)
 • Servis računara i računarskih periferija
 • Čuvanje (Backup) podataka
 • Telefonska podrška to jest rešavanje manjih problema telefonskim navođenjem klijenta
 • Daljinska (Remote) podrška preko interneta
 • Uklanjanje malicioznog softvera (spyware, malware, virus …)
 • Postavljanje i podešavanje bežičnih uređaja (Wifi ruteri, Wifi AP…)
 • Povezivanje udaljenih lokacija korišćenjem VPN-a
 • Postavljanje i administracija servera
 • Instalacija i održavanje web i mail servera
 • Instalacija i konfiguracija servera i radnih stanica
 • Postavljanje i konfiguracija backup sistema
 • Konfiguracija mrežnih uređaja (štampača, diskova…)
 • Održavanje sistema (brisanje privremenih fajlova, defragmentacija, brisanje suvišnih programa …)
 • Reparacija sistema (vraćanje sistema u prethodno stanje ukoliko je to moguće)
 • Čišćenje prašine u računaru ili laptopu
 • Čišćenje i podmazivanje ventilatora
 • Kreiranje e-mail naloga
 • Backup e-mail pošte, e-mail naloga …
 • Čišćenje i popravka Windows registra ukoliko je to moguće
 • Brisanje privremenih fajlova koji nastaju pretraživanjem interneta, instalacijom programa …

Sistem održavanja smo podelili u dve grupe:

 1. Mesečno održavanje podrazumeva fiksnu pretplatu u zavisnosti od broja računara, servera, mrežnih resursa (štampači, ruteri, UPS, NAS…)

– Za preduzeća koja imaju 5 ili više računara sa ili bez servera kojima je bitno da računari (radne stanice) budu 100% u funkciji kao i server, sigurnost podataka, backup podataka u slučaju neplaniranih kvarova. Ovakva preduzeća mogu da funkcionišu u oba mrežna okruženja Workgroup-i ili Domenskoj mreži (Aktivni direktorijum). Ovaj vid održavanja može biti zanimljiv preduzećima koja imaju poslovnice na različitim lokacijama i koja koriste internet, VPN za povezivanje sa njihovom centralnom lokacijom i kojima treba podrška u slučaju neplaniranih problema. Mesečno održavanje se kreira prema potrebi ili zahtevima korisnika a pod tim mislimo na brzinu odziva, broj dolazaka, brzinu rešavanja problema ako je to moguće predvideti, daljinsku podršku, redovno (mesečno, nedeljno) održavanje računara, kvartalno ili šestomesečno čišćenje računara od prašine…

Mesečnim održavanjem računarske infrastrukture štedite novac i vreme. Ovom uslugom izbegavate situacije u kojima posao trpi zbog lošeg funkcionisanja računara, računarske ili mrežne opreme.

Na vaš zahtev ćemo uraditi analizu za vašu organizaciju i predložiti najbolje moguće rešenje u vidu mesečnog održavanja.

Ugovor o mesečnom održavanju podrazumeva brigu o vašem računarskom sistemu, pri čemu se nikakav dodatni rad ne naplaćuje.

Cena mesečnog održavanja zavisi od broja računara i kompleksnosti sistema.

 1. Održavanje po pozivu podrazumeva plaćanje po završenom poslu.

Korisnik nas pozove, naš serviser dođe kod korisnika, konstatuje – reši problem i na kraju korisnik plati uslugu.

– Za preduzeća/radnje koja imaju 1-5 računara i koja funkcionišu u mrežnom okruženju Workgroup-e i gde nema mogućnosti ili nije u interesu stalno praćenje takozvanog servera iz različitih razloga.

Ispod su neki od paketa održavanja računara i računarske opreme.

PAKETI ODRŽAVANJA ZA RADNE STANICE

U našoj ponudi se nalaze četiri paketa za održavanje računara, računarskih mreža i opreme, moguće ih je prilagoditi i proširiti, zavisno od vaših potreba i želja.

Paketi za radne stanice PAKET S PAKET M PAKET L PAKET XL
Broj računara do 5 do 10 do 20 do 30
Preventivno održavanje DA DA DA DA
Dijagnostika problema DA DA DA DA
Rešavanje problema DA DA DA DA
Instalacija softvera DA DA DA DA
Daljinska podrška DA DA DA DA
Dolasci mesečno 1 1 2 4
Radno vreme 09h-18h 09h-18h 09h-18h 09h-18h
 Cena 75 150 250 300

Cene su prikazane u eurima, fakturisanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS za taj dan.

Cene u tabeli su informativnog karaktera, realna cena se formira uvidom u obim, strukturu i zahteve potencijalnog održavanja.

U većini situacija je teško izračunati unapred šta je korisniku potrebno, ponekad i sam korisnik ne zna šta mu je potrebno dok nam ne objasni funkcionisanje njegovog poslovnog sistema kako bi mi mogli da mu preporučimo najjednostavniji i najpouzdaniji sistem održavanja. Sve u svemu da bi nečiji poslovni sistem funkcionisao potrebno je da korisnik ne mora da razmišlja šta da radi i koga da zove ako dođe do problema sa računarom, mrežom, serverom, internetom… i da zna da je firma koja mu pruža uslugu održavanja pouzdana, kvalitetna i odgovorna.

Cene se odnose na mesečno održavanje. Paketi su prilagođeni različitim potrebama. Ukoliko želite gratis ćemo izvršiti uvid u trenutnu situaciju računarske infrastrukture u vašem preduzeću i predložiti neki od ponuđenih ili prilagođenih paketa.

Svi paketi obuhvataju sledeće usluge :

 • Podešavanje, optimizaciju i održavanje računara, računarske opreme i mrežnih resursa
 • Instalacija svih potrebnih sistemskih programa
 • Pregled računara i mreže tokom redovnih dolazaka
 • Čuvanje podataka prema potrebi
 • Redovno praćenje i ažuriranje programa
 • Besplatna telefonska podrška od 08h – 20h radnim danima
 • Čišćenje računara od prašine svakih 6 meseci
 • Savetovanje oko daljih ulaganja u infrastrukturu radi unapređivanja efikasnosti mreže i računara