Profesionalna konfiguracija/optimizacija mreže i mrežnih resursa

Dijagnoza

Utvrđivanje trenutnog stanja Vaše poslovne mreže

Predlozi

Naši predlozi i preporuke za unapređenje za Vaše poslovne mreže.

Konfigurisanje mreže

Konfigurisanje/optimizacija mreže i mrežnih resursa, rešavanje postojećih problema…

Optimizacija i konfigurisanje mreže

Kreiramo, konfigurišemo, optimizujemo poslovne mreže prema potrebama i zahtevima klijenata.

WORKGROUP MREŽE:

INFO:
Pravna lica sa manjim brojem računara na lokaciji firme (do 10), mogu da iskoriste povoljnosti workgroup mreža koje se ogledaju u jednostavnijoj postavci i manjim troškovima instalacije i održavanja. Mreža ne zahteva postojanje servera, a omogućava povezivanje računara fiksno (kablom) ili bežično. Ovakav tip mreža vam omogućava da delite internet na svim računarima, da ih međusobno povežete, komunicirate, vršite razmenu informacija, multimedije, štampate na jednom printeru sa bilo kog računara, itd.

DOMENSKA ORGANIZACIJA MREŽA

INFO:
Pravnim licima kojima je neophodna stabilna, sigurna i kvalitetna mrežna arhitektura, domenska organizacija mreže predstavlja jedino rešenje. Pravna lica sa većim brojem računara na lokaciji firme (10+), treba da iskoriste prednosti domenskih mreža koje se ogledaju u velikoj funkcionalnosti i brojnim mogućnostima koje se mogu iskoristiti za potrebe kompanije. Mreža zahteva postojanje najmanje po jednog klijenta i servera čiji je zadatak kompletna kotrola klijenata, zaštita podataka, rutiranje interneta, rutiranje mailova, hosting… Omogućava povezivanje računara fiksno (kablom), bežično ili kombinovano. Ovakav tip mreža vam omogućava da delite internet na svim računarima, da ih međusobno povežete, komunicirate, vršite razmenu informacija, multimedije,  itd.

VPN MREŽE

INFO:
Pravna lica čija se kompanija nalazi na više fizičkih lokacija (prodaja, magacin, backoffice, itd.), a priroda posla zahteva pristup centralnim informacijama i povezanost istih mogu za rešenje problema infomatičke strukture da iskoriste VPN mreže. Kao što naslov kaže, VPN mreža podrazumeva povezivanje viče različitih i odvojenih mreža u jednu privatnu mrežu sigurnim konekcijama putem interneta.

Usluge

Pouzdana rešenja za Vaše IT probleme.