Fokusirali smo se na konfiguraciju i održavanje računarskih mreža u manjim i srednjim preduzećima. Korisnici naših usluga su uglavnom firme koje među svojim zaposlenima nemaju IT inženjere ili administratore mreža. Ovakav vid usluge je ekonomski i organizaciono opravdan jer je cena naše usluge dosta niža od mesečne plate jednog IT radnika. Našim klijentima nudimo usluge i rešenja koja podrazumevaju širok spektar usluga iz oblasti informacionih tehnologija. Predlažemo bolja tehnološka rešenja od trenutnih koje klijent koristi, unapređujemo poslovanje korisnicima naših usluga.

WORKGROUP MREŽE:

INFO:
Pravna lica sa manjim brojem računara na lokaciji firme (do 10), mogu da iskoriste povoljnosti workgroup mreža koje se ogledaju u jednostavnijoj postavci i manjim troškovima instalacije i održavanja. Mreža ne zahteva postojanje servera, a omogućava povezivanje računara fiksno (kablom) ili bežično. Ovakav tip mreža vam omogućava da delite internet na svim računarima, da ih međusobno povežete, komunicirate, vršite razmenu informacija, multimedije, štampate na jednom printeru sa bilo kog računara, itd.

 

DOMENSKA ORGANIZACIJA MREŽA

INFO:
Pravnim licima kojima je neophodna stabilna, sigurna i kvalitetna mrežna arhitektura, domenska organizacija mreže predstavlja jedino rešenje. Pravna lica sa većim brojem računara na lokaciji firme (10+), treba da iskoriste prednosti domenskih mreža koje se ogledaju u velikoj funkcionalnosti i brojnim mogućnostima koje se mogu iskoristiti za potrebe kompanije. Mreža zahteva postojanje najmanje po jednog klijenta i servera čiji je zadatak kompletna kotrola klijenata, zaštita podataka, rutiranje interneta, rutiranje mailova, hosting… Omogućava povezivanje računara fiksno (kablom), bežično ili kombinovano. Ovakav tip mreža vam omogućava da delite internet na svim računarima, da ih međusobno povežete, komunicirate, vršite razmenu informacija, multimedije,  itd.

Mogućnosti:

 • File sharing
 • Printer sharing
 • Internet conection sharing
 • LAN, internet gaming
 • Mail server (opciono)
 • Data encryption (opciono)
 • IP nadzor računara zaposlenih (opciono)
 • WEB server (opciono)
 • Remote acces (opciono)
 • Klijent antivirus podešavanja (opciono)
 • Proxy server podešavanja (opciono)

 

VPN MREŽE

INFO:
Pravna lica čija se kompanija nalazi na više fizičkih lokacija (prodaja, magacin, backoffice, itd.), a priroda posla zahteva pristup centralnim informacijama i povezanost istih mogu za rešenje problema infomatičke strukture da iskoriste VPN mreže. Kao što naslov kaže, VPN mreža podrazumeva povezivanje viče različitih i odvojenih mreža u jednu privatnu mrežu sigurnim konekcijama putem interneta.

Mogućnosti:

 • File sharing
 • Printer sharing
 • Internet conection sharing
 • LAN, internet gaming
 • Mail server (opciono)
 • Data encryption (opciono)
 • IP nadzor računara zaposlenih (opciono)
 • WEB server (opciono)
 • Remote acces (opciono)
 • Klijent antivirus podešavanja (opciono)
 • Proxy server podešavanja (opciono)