RAČUNARSKE MREŽE

Mreza

Analiza postojeće računarske mreže, dijagnostika i otklanjanje kvarova
Optimizacija postojeće računarske mreže
Izrada računarskih mreža i celokupnog mrežnog sistema
Telefonska podrška
Održavanje računarske mreže, računara, servera (na dnevnom, nedeljnom ili mesečnom nivou), ili po pozivu
Instalacija i podešavanje sistema zaštite mreže od upada hakera, virusa…
Deljenje štampača, podataka, mrežnih resursa između računara u mreži
Savetovanje u vezi poboljšanja (optimizacije) postojeće mreže i računara
Centralizacija mrežnih resursa (podataka, štampača, skenera…)
Daljinsko održavanje


Fokusirali smo se na servis/održavanje manjih i srednjih preduzeća, sa kojim funkcionišemo po principu održavanja računara i mrežnih resursa.Sistem održavanja smo podelili u dve grupe:

1. Mesečno održavanje podrazumeva fiksnu pretplatu u zavisnosti od broja računara, servera, mrežnih resursa (štampači, ruteri, UPS, NAS…)

– Za preduzeća koja imaju 10 ili više računara sa ili bez servera kojima je bitno da računari (radne stanice) budu 100% u funkciji kao i server, sigurnost podataka, backup podataka u slučaju neplaniranih kvarova. Ovakva preduzeća mogu da funkcionišu u oba mrežna okruženja Workgroup-i ili Domenskoj mreži (Aktivni direktorijum). Ovaj vid održavanja može biti zanimljiv preduzećima koja imaju poslovnice na različitim lokacijama i koja koriste internet, VPN za povezivanje sa njihovom centralnom lokacijom i kojima treba podrška u slučaju neplaniranih problema. Mesečno održavanje se kreira prema potrebi ili zahtevima korisnika a pod tim mislimo na brzinu odziva, broj dolazaka, brzinu rešavanja problema ako je to moguće predvideti, daljinsku podršku, redovno (mesečno, nedeljno) održavanje računara, kvartalno ili šestomesečno čišćenje računara od prašine…

2. Održavanje po pozivu podrazumeva plaćanje po završenom poslu.
Korisnik nas pozove, naš serviser dođe kod korisnika, konstatuje – reši problem i na kraju korisnik plati uslugu.

– Za preduzeća/radnje koja imaju 1-10 računara i koja funkcionišu u mrežnom okruženju Workroup-e i koji možda imaju računar koji izigrava server i gde nema mogućnosti ili nije u interesu stalno praćenje takozvanog servera iz različitih razloga.


Cene nismo prikazali jer je u većini situacija teško izračunati unapred šta je korisniku potrebno, ponekad i sam korisnik ne zna šta mu je potrebno dok nam ne objasni funkcionisanje njegovog poslovnog sistema kako bi mi mogli da mu preporučimo najjednostavniji i najpouzdaniji sistem održavanja. Sve u svemu da bi nečiji poslovni sistem funkcionisao potrebno je da korisnik ne mora da razmišlja šta da radi i koga da zove ako dođe do problema sa računarom, mrežom, serverom, internetom… i da zna da je firma koja mu pruža uslugu održavanja pouzdana, kvalitetna i odgovorna.